Ostateczne DEKLARACJE MATURALNE

wpis w: Aktualności2, Matura | 0

Drodzy Maturzyści, Szanowni Absolwenci! 

Przypominamy, ze OSTATECZNY TERMIN składania DEKLARACJI MATURALNYCH upływa 7 lutego 2022 r.

Zmian należy dokonać osobiście w szkole. Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania zmian przedmiotów, czy poziomu egzaminów.

Przypominamy:

  • obowiązkowa jest część pisemna egzaminu, tj. język polski, matematyka i wybrany język obcy nowożytny na poziomie podstawowym,
  • przystąpienie do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowe (to zmiana w stosunku do 2021 r.)
  • do egzaminów w części ustnej będą mogli przystąpić zdający, którzy potrzebują wyniku w rekrutacji na studia wyższe za granicą