Obiady szkolne

Opłata za OBIADY za STYCZEŃ 2022 r. (10 – 21 stycznia) wynosi:

39,00 zł (10 dni żywieniowych x 3,90 zł).

TERMIN wpłaty: 3 – 8 stycznia – WYŁĄCZNIE NA KONTO BANKOWE.
Sekretariat szkoły NIE PRZYJMUJE WPŁAT GOTÓWKOWYCH.

W kolejnych miesiącach prosimy o dokonywanie wpłat od 20 do 28 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy. Prosimy o terminowe wpłaty.

ZWROTY ZA OBIADY będą dokonywane w ramach ZGŁOSZENIA PISEMNEGO z podaniem numeru konta w przeddzień do godz. 10.00 (nie mniej niż za 3 dni obiadowe).
Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie lub przesłać mailem na adres: kuchnia@4lo.bialystok.pl. Telefon kontaktowy: 85 742 93 18.

Numer konta bankowego,
na które należy dokonać wpłaty

w terminie wyznaczonym przez szkołę:

Bank PKO S.A. O/Białystok 28 1240 2890 1111 0010 3577 2834

WAŻNE!!!

Zwracamy się jednocześnie z prośbą, by nie zaokrąglać sum wpłacanych na rachunek bankowy, co pozwoli uniknąć konieczności żmudnego rozliczania poszczególnych wpłat. DZIĘKUJEMY:)