Dystans, Dezynfekcja, Maseczka!

wpis w: Aktualności2 | 0

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie naszego województwa PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA oraz DYREKCJA IV LO zwraca się do całej szkolnej społeczności – uczniów, nauczycieli i pracowników naszego liceum o PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ SANITARNYCH.

DYSTANS, DEZYNFEKCJA, MASECZKA – to niezbędne minimum, by przerwać szerzenie się wirusa i zadbać o ochronę ZDROWIA i ŻYCIA ludzkiego!

Niedopuszczalna jest akceptacja lekkomyślnego niweczenia wysiłków podejmowanych w walce z epidemią poprzez świadome lekceważenie zaleceń, których nieprzestrzeganie prowadzi do niekotrolowanego rozprzetrzeniania się epidemii.

SANEPID – Treść WYSTĄPIENIA