Obiady szkolne

Opłata za OBIADY za PAŹDZIERNIK 2021 r. (1 – 30 października) wynosi:

70,20 zł (18 dni żywieniowych x 3,90 zł).

TERMIN wpłaty: 20- 28 września – WYŁĄCZNIE NA KONTO BANKOWE.
Sekretariat szkoły NIE PRZYJMUJE WPŁAT GOTÓWKOWYCH.

W kolejnych miesiącach prosimy o dokonywanie wpłat od 20 do 28 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy. Prosimy o terminowe wpłaty.

Numer konta bankowego,
na które należy dokonać wpłaty

w terminie wyznaczonym przez szkołę:

Bank PKO S.A. O/Białystok 28 1240 2890 1111 0010 3577 2834

WAŻNE!!!

Zwracamy się jednocześnie z prośbą, by nie zaokrąglać sum wpłacanych na rachunek bankowy, co pozwoli uniknąć konieczności żmudnego rozliczania poszczególnych wpłat. DZIĘKUJEMY:)