Europejski Dzień Języków

wpis w: Aktualności1, Konkursy | 0

Z okazji zbliżającego się Europejskiego Dnia Języków zapraszamy uczniów „Czwórki” do udziału w konkursie językowym „Zwycięzca dnia”.

  • Od 20 do 24 września o 18.00 na szkolnym fb będą pojawiały się pytania na temat krajów i języków obcych nauczanych w naszym liceum.
  • Każdego dnia opublikujemy zadania z innego języka obcego.
  • Odpowiedzi należy wysyłać przez Librus, do nauczyciela wskazanego pod danym zadaniem. W tytule wiadomości wpisujemy „Zwycięzca dnia, imię i nazwisko, klasa”
  • Zwycięzcą każdego wyzwania jest ten, kto pierwszy wyśle poprawne odpowiedzi na wszystkie pytania z danego dnia, najpóźniej do godziny 24.00
  • Można wziąć udział we wszystkich wyzwaniach językowych.
  • Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na szkolnym fb, stronie internetowej szkoły i na szkolnym telebimie do 1 października.
  • Szczegóły konkursu u nauczycieli języków obcych.

Europejski Dzień Języków, organizowany od 2001 roku wspólnie przez Radę Europy oraz Unię Europejską, wzbudza zainteresowanie milionów ludzi w 47 uczestniczących w tym wydarzeniu krajach.

Cele Europejskiego Dnia Języków to:
1. ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania języków, jak również konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;
2. promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać
i pielęgnować;
3. propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno w szkole, jak i poza nią, w celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia 🙂

Nauczyciele języków obcych: M. Boguszewska-Nitkiewicz, M. Ryczkowska, M. Sadowska, A. Szuchalska, J. Czurak, M. Janusz, M. Borowska