Bądź odpowiedzialny!

wpis w: Aktualności1 | 0

W trosce o nasze wspólne BEZPIECZEŃSTWO przypominamy o KONIECZNOŚCI przestrzegania w szkole WYTYCZNYCH MEiN, MZ, GIS.

Noszenie masek we wspólnych przestrzeniach szkoły jest podstawowym wymogiem, który pomoże nam zminiejszyć ryzko zakażeń i uniknąć negatywnych skutków rozprzestrzeniania się wirusów. 

Wytyczne: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r