Przetarg – IVLO.230-1/21

wpis w: Przetargi | 0

IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku zaprasza do składania ofert na zamówienie publiczne pod nazwą: 

Remont – modernizacja sali gimnastycznej oraz wymiana instalacji elektrycznej biblioteki
Znak postępowania – IVLO.230-1/21

Do niniejszego zamówienia na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 przepisów ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych nie stosuje się.

Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonanie robót elektrycznych w sali gimnastycznej (termin do 15 sierpnia 2021 r.)
2) demontaż podwieszanego sufitu, tynkowanie, szpachlowanie i malowanie sali gimnastycznej (termin do 15 sierpnia 2021 r.)

Dokumenty przetargowe wraz z dokumentacją fotograficzną znajdują się pod adresem: norwid.bialystok.pl/gimnastyczna
Wszystkie informacje o zamówieniu publicznym znajdować się będą na stronie: 4lo.bialystok.pl w zakładce DOKUMENTY-Przetargi