Zakończenie rekrutacji do klasy sportowej

wpis w: Aktualności2 | 0

UWAGA! Już 31 maja (poniedziałek) mija termin składania dokumentów do klasy sportowej!
Kandydaci do tego profilu (nawet jeśli klasa sportowa nie jest ich pierwszym wyborem) powinni złożyć komplet dokumentów składający się z:

1) wniosku o przyjęcie do szkoły
2) wniosku o przyjęcie do klasy sportowej (druk wniosku – w sekretariacie Liceum lub na stronie internetowej szkoły),
3) zaświadczenia lekarskiego kwalifikującego do klasy sportowej
3) pisemnej zgody rodziców (opiekunów) na naukę w klasie sportowej (druk – w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły),
4) kserokopii świadectwa ukończenia VII klasy szkoły podstawowej (potwierdzonej za zgodność z oryginałem w sekretariacie IV LO)
5) dwóch zdjęć

28 maja o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie kandydatów z dyrekcją naszego liceum oraz trenerami (miejsce: sala gimnastyczna).

Wszystkie szczegóły na naszej stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA.