Obiady szkolne

Opłata za OBIADY za CZERWIEC 2021 r. (1 – 23 czerwca) wynosi:

54,30 zł (15 dni x 3,62 zł).

TERMIN wpłaty: 25 – 28 maja włącznie – WYŁĄCZNIE NA KONTO BANKOWE.
Sekretariat szkoły NIE PRZYJMUJE WPŁAT GOTÓWKOWYCH.

Numer konta bankowego,
na które należy dokonać wpłaty

w terminie wyznaczonym przez szkołę:

Bank PKO S.A. O/Białystok 28 1240 2890 1111 0010 3577 2834

WAŻNE!!!

Zwracamy się jednocześnie z prośbą, by nie zaokrąglać sum wpłacanych na rachunek bankowy, co pozwoli uniknąć konieczności żmudnego rozliczania poszczególnych wpłat. DZIĘKUJEMY:)