Podziękowania Rady Rodziców

wpis w: Aktualności1 | 0

W imieniu Rady Rodziców, a szczególnie rodziców tegorocznych maturzystów, Pan Tadeusz Dryl złożył na ręce pani dyrektor Bożeny Karpowicz podziękowania Gronu Pedagogicznemu IV LO w Białymstoku.