Wsparcie psychologiczne

W związku z przedłużającą się pandemią oraz nauką zdalną coraz bardziej widoczne są negatywne skutki, które odczuwają uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Jak radzić sobie w sytuacji pogarszającej się kondycji, przeciążenia, apatii, stresu, izolacji?

Dostrzegając te problemy MEiN zaproponowało Program wsparcia psychologiczno – pedagogicznego uczniów i nauczycieli. Szczegóły na stronie: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-wsparcia

Program jest długofalowy przewidziany do realizacji w trzech etapach do końca 2021 r.

Już w tej chwili zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną dla nas prezentacją pani psycholog Grażyny Karpiuk, która przekazuje bardzo cenne rady dla uczniów, rodziców i nauczycieli na ten trudny czas.

Prezentacja – Stres i techniki relaksacji