Konkurs „Z książką…” przedłużamy

wpis w: Aktualności1, Biblioteka | 0

Do 31 marca organizatorzy przedłużają konkurs fotograficzny „Z książką przez wieki". Prace konkursowe należy nadsyłać na adres biblioteki: biblioteka@4lo.bialystok.pl tylko do końca marca.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 kwietnia 2021 r.

Nazwa pliku, zawierającego zdjęcie, powinna zawierać pseudonim autora oraz tytuł pracy (nieobowiązkowy). W treści e-maila prosimy podać imię, nazwisko, klasę oraz pseudonim.

Przypominamy regulamin konkursu:
1. Prace fotograficzne powinny ilustrować temat konkursu.
2. Należy wykonać portret z książką.
3. Fotografie mogą być inspirowane obrazami malarzy z różnych epok historycznych (np.: „Dziewczyna z perłą” Jana Vermeera lub „Dama z łasiczką” Leonarda Da Vinci).
4. Do wykonania portretu należy przygotować strój zgodny z wybraną epoką.
5. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę lub zestaw fotografii.
6. Format prac od A5 do A4, czarno-białe lub kolorowe.
7. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami przygotowanymi przez organizatora.
8. Prace konkursowe oceni komisja powołana przez organizatorów.
9. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza przekazanie praw autorskich do nich na rzecz organizatorów.
10. Przekazane prace przechodzą na własność organizatorów.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres biblioteki szkolnej.