Wsparcie psychologiczne

W okresie ferii zimowych uczniowie oraz ich rodzice mogą liczyć na specjalistyczną pomoc pedagogiczno-psychologiczną. Konsultacje oraz terapie odbywają się zarówno telefonicznie, jak i stacjonarnie.

Uruchomiona została specjalna linia wsparcia, która będzie w okresie najbliższych dwóch tygodni obsługiwana przez specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Białymstoku. Dyżury telefoniczne prowadzone są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00 pod numerem telefonu 730 071 801.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami  Emocjonalnymi  prowadzi terapie oraz konsultacje w formie stacjonarnej, a także konsultacje telefoniczne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. Specjaliści poradni dostępni są pod numerem telefonu: 85 732 86 66 
Grafik  dyżurów  umieszczony jest na stronie  internetowej poradni: sppp.bialystok.pl