Obiady szkolne

Opłata za obiady za PAŹDZIERNIK 2020 r. (od 1.10 do 30.10) 76,02 zł (21 dni x 3,62 zł).
Wpłaty należy dokonać w dniach  24 – 28 WRZEŚNIA
2020 r. WYŁĄCZNIE NA KONTO BANKOWE. Sekretariat szkoły NIE PRZYJMUJE WPŁAT GOTÓWKOWYCH.

Numer konta bankowego,
na które należy dokonać wpłaty

w terminie wyznaczonym przez szkołę:

Bank PKO S.A. O/Białystok 28 1240 2890 1111 0010 3577 2834

WAŻNE!!!

Z UWAGI NA BARDZO DUŻE ZAINTERESOWANIE UCZNIÓW OBIADAMI BARDZO PROSIMY, ABY WPŁAT NA PAŹDZIERNIK DOKONYWALI W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI CI UCZNIOWIE, KTÓRZY JUŻ KORZYSTALI ZE STOŁÓWKI WE WRZEŚNIU.
JEŻELI NOWE OSOBY CHCIAŁYBY DOŁĄCZYĆ – PROSIMY O ZŁOŻENIE PODANIA Z UZASADNIENIEM W SEKRETARIACIE SZKOŁY. 

Zwracamy się jednocześnie z prośbą, by nie zaokrąglać sum wpłacanych na rachunek bankowy, co pozwoli uniknąć konieczności żmudnego rozliczania poszczególnych wpłat. DZIĘKUJEMY:)