Szansa na stypendium

wpis w: Aktualności1, Stypendia | 0

Zapraszamy do złożenia wniosków o stypendia edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego za rok szkolny 2019/2020 w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie w roku szkolnym 2019/2020 następujące osiągnięcia:
· uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej co najmniej 5,00;
· byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym lub co najmniej dwukrotnie finalistą konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym”.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2019/2020 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 2 października 2020 r.
Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty wyniesie 4 000 zł.

Szczegóły na stronie internetowej: wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia
lub pod numerem: 85 66 54 536 – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki.

W wypełnianiu wniosku możecie uzyskać również pomoc ze strony pani pedagog Ewy Repsz-Korotkich.