Rozdanie świadectw

wpis w: Aktualności2 | 0

Naszym maturzystom przypominamy, że w środę 10 czerwca spotkacie się z wychowawcami, by odebrać świadectwa. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem tych spotkań.

Świadectwa odbieramy po egzaminie pisemnym z języka angielskiego – poziom podstawowy. Do szkoły wchodzą kolejno:

  • o godz. 12.00 – osoby z numerami 1-10 z dziennika
  • o godz. 12.30 – osoby z numerami 11-20 z dziennika
  • o godz. 13.00 – osoby z numerami od 21 do ostatniego z dziennika

Osoby, które w danym momencie nie mają rozdania świadectw PRZEBYWAJĄ POZA BUDYNKIEM SZKOŁY.

Przydział sal:

KLASA WYCHOWAWCA SALA
3 a p. K. Rogowski 56
3 b p. B. Suchocka 60
3 c p. A. Cudowski 30
3 d p. A. Szuchalska 59
3 e p. Ł. Wisniewski 33
3 f p. M. Popławska 39
3 g p. E. Gobcewicz 2
3 h p. H. Szast 41
3 i p. A. Zawadzka 51