Na zajęcia do szkoły nie wrócimy…

… nie w tym roku szkolnym. Do 26 czerwca – decyzją MEN przedłużono kształcenie na odległość. Ogłoszono nowe zasady organizacji roku szkolnego 2019/2020 do wakacji oraz letniego wypoczynku.

Wszystkie szczegóły znajdziecie na:
www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-roku-szkolnego-20192020-do-wakacji-oraz-letni-wypoczynek

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK – szczegółowe wytyczne MEN GIS i MZ:
www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz