Matury 2020 i odbiór świadectw

wpis w: Aktualności2, Matura | 0

Znamy już terminy i zasady egzaminów maturalnych w warunkach epidemii.

Na chwilę obecną obowiązują następujące ustalenia:

  • Egzaminy maturalne odbędą się w dniach: 8-29 czerwca 2020 r.
  • W tym roku nie będzie egzaminów ustnych
  • Harmonogram poszczególnych egzaminów jest dostępny w Komunikacie CKE – TUTAJ

Abiturienci – uczniowie, którzy ukończyli IV LO – odbiorą swoje świadectwa ukończenia szkoły w formie drukowanej w środę 10 czerwca 2020 r. po egzaminie podstawowym z języka angielskiego