Na świąteczny czas…

wpis w: Aktualności2 | 0

„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną,
kiedy moc Zmartwychwstałego Chrystusa
pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci…”

Jan Paweł II

Świąt Wielkanocnych
wypełnionych wiarą, nadzieją i miłością,
pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego,
a także siły wewnętrznej, spokoju, zdrowia
i mądrego przeżywania każdej chwili istnienia

życzy

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida

Bożena Karpowicz