Finał OWoPCZwŚW

2 laureatów i 3 finalistów z IV LO – to wspaniały rezultat eliminacji centralnych Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym.
Blisko 100 najlepszych znawców tematyki praw człowieka z całego kraju spotkało się 7 marca 2020 r. na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB. 
Tytuł laureata wywalczyli: Jakub Gisztarowicz z 2e oraz Michał Wnorowski z 2i. Tytuł finalisty przyznano: Gabrieli Lubeckiej z 3i, Michałowi Magnuszewskiemu z 2i oraz Katarzynie Bagińskiej z 3i.
Wszyscy są podopiecznymi pana Krzysztofa Maleszewskiego.

GRATULUJEMY!