Obiady szkolne

Opłata za obiady za MARZEC 2020 r. (od 2.03 do 31.03, bez 18.03) 76,02 zł (21 dni x 3,62 zł).  Wpłaty należy dokonać w dniach  24 – 27 LUTEGO 2020 r.

Numer konta bankowego, 
na które należy dokonać wpłaty

w terminie wyznaczonym przez szkołę:

Bank PKO S.A. O/Białystok 28 1240 2890 1111 0010 3577 2834

Zwracamy się jednocześnie z prośbą, by nie zaokrąglać sum wpłacanych na rachunek bankowy, co pozwoli uniknąć konieczności żmudnego rozliczania poszczególnych wpłat. DZIĘKUJEMY:)