III RP – awanse na etap centralny

14 grudnia 2019 r. 15 przedstawicieli naszego liceum przystąpiło do okręgowych eliminacji VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP (coptiosh). Aż 9 spośród nich uzyskało awans na etap centralny.
Gratulujemy uczennicom i uczniom pana Krzysztofa Maleszewskiego, wybitnym znawcom tematyki najnowszych dziejów Polski.

W etapie centralnym wystąpią:

1. Dąbrowska Justyna 3i
2. Lubecka Gabriela 3i
3. Kłoskowska Paulina 3i
4. Kul Wiktoria 1e
5. Magnuszewski Michał 2i
6. Owsiejko Wioleta 3i
7. Żylińska Agnieszka 3i
8. Wnorowski Michał 2i
9. Urwan Justyna 3i