Olimpiada Znajomości Afryki

2 grudnia 2019 r. odbył się  szkolny etap XVIII edycji Olimpiady Znajomości Afryki.
Do etapu okręgowego, zgodnie z regulaminem Olimpiady, zakwalifikowały się dwie osoby, które najlepiej napisały test ze znajomości geografii, historii, kultury Afryki oraz misji na tym kontynencie.
Naszą szkołę w II etapie Olimpiady, który odbędzie się 2 marca 2020 roku, będą reprezentowały uczennice klasy 2h – Julia Buks i Ilona Kamińska.

Olimpiada Znajomości Afryki jest trójstopniową Olimpiadą tematyczną, rekomendowaną przez MEN. Celem Olimpiady jest promocja kontynentu afrykańskiego, przy zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych rodaków – bogactwo pracy polskich misjonarzy i misjonarek, ambasadorów naszego kraju oraz ludzi, wśród których żyją. Ponadto uczestnictwo w konkursie integruje uczniów wśród idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie oraz uczy wrażliwości, otwartości na inne narody i kultury.