Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka…

4 listopada 2019 r. do etapu szkolnego VII Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym przystąpiło 18 podopiecznych pana Krzysztofa Maleszewskiego. Ośmiu z nich uzyskało awans do II etapu. Gratulujemy!

W gronie awansujących znaleźli się:

1. Gisztarowicz Jakub 2e
2. Lubecka Gabriela 3i
3. Magnuszewski Michał 2i
4. Wnorowski Michał 2i
5. Bagińska Katarzyna 3i
6. Kozłowski Sebastian 3i
7. Osiecki Kamil 2i
8. Siuchnicki Krzysztof 2i