Święto Szkoły 2019

wpis w: Aktualności2 | 0

25 października 2019 r. cała społeczność naszego liceum uroczyście obchodziła Święto Szkoły. W tym dniu szczególnie wspominamy postać Cypriana Kamila Norwida, jego twórczość i myśli. To dzień, w którym podsumowujemy nasze sukcesy. Pierwszoklasiści, ślubując na Sztandar Szkoły, stają się oficjalnie pełnoprawnymi członkami naszej społeczności.

Fot. St. Wirkowski, Foto Kamera i pan Kazimierz Klekotko

Pani dyrektor Bożena Karpowicz powitała wszystkich, którzy przybyli na uroczystość, szczególnie naszych gości:

 • pana dr hab. Piotra Zielińskiego profesora UwB – dziekana Wydziału Biologii 
 • panią dr Elżbietę Wołyniec – prodziekana ds. studenckich na Wydziale Chemii
 • ks. Józefa Koszewnika – proboszcza parafii św. Anny
 • pana Waldemara Smaszcza – krytyka literackiego, Przewodniczącego Kapituły Statuetki Cypriana
 • emerytowane nauczycielki IV LO: panią wicedyrektor Lucynę Bondaruk i panią Marię Rogalską
 • przedstawicieli rodziców: pana Wojciecha Janowicza – przewodniczącego Rady Rodziców oraz panią Agatę Subieta – przewodniczącą Rady Liceum

Statuetki Cypriana

Pan Paweł Andryszak przedstawił historię Statuetek Cypriana, wszystkich dotychczasowych laureatów oraz tegorocznych nominowanych:

 • w kategorii Nauczyciel: Adam Cudowski, Anna Pietryczuk,  Krzysztof Rogowski, Czesław Spisak, Łukasz Wiśniewski
 • w kategorii Uczeń: Justyna Dąbrowska, Gabriela Lubecka, Szymon Roszkowski, Aleksandra Szutko

Naszych tegorocznych laureatów przedstawiła pani wicedyrektor Anna Zawadzka, zaś Statuetki wręczył pan Waldemar Smaszcz.
Werdykt kapituły okazał się wyjątkowy – podwójny w dwóch kategoriach!

W kategorii Uczeń – wyróżniono dwoje uczniów:

Szkoła jazdy DRIFT ufundowała kurs na prawo jazdy.

W kategorii Nauczyciel:

 • Krzysztof Rogowski czytaj tutaj – który otrzymał 16 lat temu Statutkę w kategrii Uczeń

W kategorii Przyjaciel:

Nagrody i życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły

Za szczególne osiągnięcia, zaangażowanie oraz sukcesy zostali wyróżnieni Nagrodą Dyrektora Szkoły:

 • Nauczyciele –  lista nagrodzonych TUTAJ
 • Pracownicy administracji – lista narodzonych TUTAJ

Nauczyciele wychowania fizycznego – odebrali podziękowania od Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Prezesa Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego za zajęcie I miejsca w województwie we współzawodnictwie sportowym – lista wyróżnionych TUTAJ.

Gorące życzenia wszystkim nauczycielom i Dyrekcji złożyła w imieniu rodziców przewodnicząca Rady Liceum, pani Agata Subieta.

Ślubowanie

W poczet uczniów IV LO przyjęliśmy 490 pierwszoklasistów, którzy złożyli ślubowanie na Sztandar Szkoły. Rotę ślubowania odczytała Justyna Dąbrowska.

Sukcesy

Święto Szkoły to dobry moment, żeby przedstawić nasze aktywności i osiagnięcia. Dla nowo przyjętych w poczet szkolnej społeczności uczniów mogą być wzorem i potwierdzeniem, że IV LO jest szkołą sukcesu.
Olimpijskie dokonania przedstawili: Aleksandra Dywojna i Michał Czerwiński.
Osiągnięcia sportowe przedstawili: Anna Roszkowska i Michał Kobyliński.

Norwid się zadumał... - część artystyczna

Autorską interpreatcję życiorysu Cypriana Kamila Norwida przedstawili uczniowie klasy 2d wraz z panem Łukaszem Wiśniewskim.