Konferencja Samorządów

W piątek 27 września 2019 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego IV LO: Ewa Tatarczyk z 2h oraz Franciszek Pawłowski z 2e, wraz z opiekunem SU panią Moniką Miastkowską, uczestniczyli w I Wojewódzkiej Konferencji Samorządów Uczniowskich.
Spotkanie zaowocowało wymianą doświadczeń oraz zrealizowanych przez samorządy uczniowskie pomysłów.
Wysłuchaliśmy również wystąpień ekspertów oraz przedstawicieli Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej, która była pomysłodawcą oraz organizatorem wydarzenia.
Gośćmi specjalnymi byli Minister Edukacji Narodowej – pan Dariusz Piontkowski oraz Podlaska Kurator Oświaty – pani Beata Pietruszka.