Obiady szkolne

Opłata za obiady za PAŹDZIERNIK 2019 r. (od 1.10 do 31.10) 76,02 zł (21 x 3,62 zł).  Wpłaty należy dokonać w dniach  24 – 27 WRZEŚNIA 2019 r.

Numer konta bankowego, 
na które należy dokonać wpłaty

w terminie wyznaczonym przez szkołę:

Bank PKO S.A. O/Białystok 28 1240 2890 1111 0010 3577 2834

Zwracamy się jednocześnie z prośbą, by nie zaokrąglać sum wpłacanych na rachunek bankowy, co pozwoli uniknąć konieczności żmudnego rozliczania poszczególnych wpłat. DZIĘKUJEMY:)