Uwaga! Dodatkowa rekrutacja

wpis w: Aktualności2 | 0

Osoby, które chcą uczestniczyć w dodatkowym terminie rekrutacyjnym, powinny złożyć NOWY WNIOSEK uwzględniający tylko szkoły i oddziały, w których są wolne miejsca.
Do wniosku należy dołączyć potwierdzone kopie lub oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.

  • Terminy rekrutacji uzupełniającejTUTAJ
  • Druk wniosku dla kandydatów po szkole gimnazjalnejTUTAJ
  • Druk wniosku dla kandydatów po szkole podstawowejTUTAJ
  • Oświadczenia o wielodzietności lub samotnym wychowywaniu dzieci znajdują się w zakładce REKRUTACJA.
    .