Stypendia dla zdolnych

wpis w: Aktualności1, Stypendia | 0

Jesteś zdolny, zmotywowany do nauki, pochodzisz z terenów wiejskich, ale sytuacja materialna utrudnia Ci zdobywanie wiedzy – zachęcamy do złożenia wniosku o stypendium Fundacji Efekt Motyla.

Celem stypendium jest wspomaganie edukacji młodych ludzi, rozbudzanie ambicji i przedsiębiorczości. Stypendia w wysokości 300 zł na miesiąc przyznawane są przez kolejne 10 miesięcy roku szkolnego. Dodatkowo dla Stypendystów organizowany jest także wyjazd motywacyjny do Warszawy w październiku 2019r. połączony z warsztatami rozwojowymi.

Warunki formalne do złożenia wniosku:
– zamieszkanie na terenie wiejskim;
– status ucznia VII-VIII klasy szkoły podstawowej / gimnazjum/liceum, technikum (oprócz ostatniego roku nauki w liceum i technikum) w roku szkolnym 2018/19;

– wysoka średnia ocen oraz wyróżniające się osiągnięcia ucznia;
– trudna sytuacja materialna w rodzinie;
– złożenie poprawnie wypełnionego wniosku i skanu świadectwa szkolnego za rok szkolny 2018/19 w terminie 1-15 lipca 2019 r.