Złap stypendium!

wpis w: Aktualności2, Stypendia | 0

Laureaci, finaliści olimpiad i konkursów, sportowcy osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, uczniowie z wysoką średnią mogą ubiegać się o stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Szczegółowe informacje, wnioski – kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/aktualnosci/stypendium-ministra-do-spraw-oswiaty-i-wychowania

Informacji udziela i wnioski przyjmuje pani pedagog Ewa Repsz – Korotkich – DO 5 CZERWCA 2019 r.