Dobry start dla ucznia

Przed nowym rokiem szkolnym 2019/2020 rodzice wszystkich uczniów, niezależnie od dochodów, będą mogli otrzymać świadczenie w wysokości 300 zł. 

  • Wnioski elektronicznie można składać już od 1 lipca 2019 r.
  • wnioski w formie papierowej – od 1 sierpnia 2019 r.
  • wnioski na świadczenie „300+" przyjmują urzędy miasta lub gminy w terminie do 30 listopada 2019 r.
  • świadczenie od tego roku przysługuje również uczniom szkół dla dorosłych, w tym również policealnych – do ukończenia 20 roku życia; uczniom z orzeczeniem o niepełnosprawności – do ukończenia 24 roku życia
  • więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start