Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Cała społeczność naszej szkoły jest zaangażowana w trwający wokół sytuacji w oświacie spór.
Dla nas wszystkich, Dyrekcji, Nauczycieli, Uczniów i Rodziców, dobro uczniów, szkoły, edukacji, poszanowanie prawa i wartości – jest kwestią nadrzędną. 

Nasze emocje w związku z przedłużającą się sytuacją kryzysową są różnorodne. Zburzono poczucie bezpieczeństwa nas wszystkich, wzmagając niepokój, niepewność i chaos.
Pomimo tego, w poczuciu odpowiedzialności i zaufania, jakim nas nauczycieli wszyscy obdarzyliście, nie zważając na fakt zignorowania naszych postulatów przez rządzących, zawsze na pierwszym miejscu stawiamy dobro uczniów, ich przyszłość i uczucia.

W związku z tym, że odpowiedzialni za rozwiązanie tego sporu dotąd nie opracowali skutecznego wyjścia z tej sytuacji, mimo że strajk nadal trwa, w duchu poszanowania prawa i wartości, Rada Pedagogiczna IV LO w Białymstoku dokonała w dniu dzisiejszym klasyfikacji klas maturalnych i umożliwiła uczniom przystąpienie do egzaminów zewnętrznych.

Dziękujemy wszystkim za wsparcie okazane nam w tym trudnym czasie oraz wyrazy sympatii i zrozumienia.

Bądźmy razem! Dążmy wspólnie do tego, by szkoła zawsze była bezpiecznym miejscem, w którym mądrzy, zaangażowani i doceniani nauczyciele wspólnie z uczniami i rodzicami budują lepszą przyszłość.

Rada Pedagogiczna
IV Liceum Ogólnokształcącego
im. C. K. Norwida w Białymstoku