Diamentowi olimpijczycy

Szymon Roszkowski został laureatem pierwszego stopnia, zaś Edyta Giedrewicz – finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH w dziedzinie geografia. 

Dumni z tego sukcesu gratulujemy olimpijczykom z klasy 3h oraz opiekunce – pani Danucie Dobreńko