„STOP cyberprzemocy”

wpis w: Aktualności1 | 0

W kończącym się semestrze bieżącego roku szkolnego IV LO wzięło udział w działaniach profilaktycznych „Stop cyberprzemocy”. W ramach przedsięwzięcia odbyły się zajęcia wychowawcze z uczniami, szkolenie wykładowo-warsztatowe kadry pedagogicznej oraz spotkanie profilaktyczne z rodzicami „Zagrożenia w sieci”, które poprowadziła pani Agata Niemczynowicz, certyfikowana terapeutka uzależnień (ośrodek ETAP w Białymstoku). W wybranych klasach przeprowadzono również badania dotyczące cyberprzemocy.

Celem spotkań było dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy z zakresu cyberprzemocy, przedstawienie form pomocy oraz sposobów reagowania w sytuacjach zagrożenia, jak również uświadomienie konsekwencji prawnych.

Zadanie sfinansowane zostało przez Miasto Białystok.