Cyberbezpieczeństwo w szkole

wpis w: Aktualności1 | 0

Jak długo Google przechowuje skasowane przez nas zdjęcia? Czy mogę legalnie kopiować cytaty znalezione w Internecie? Między innymi na takie właśnie pytania, 29 października 2018 r. z okazji Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego, odpowiadał w naszej szkole ekspert do spraw bezpieczeństwa w sieci – pan Paweł Pogorzelski. W ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl Bezpieczna Szkoła Cyfrowa klasy: I a, I d, I f , I g, II a, II b, II c, II d oraz II g wysłuchały wykładu, a uczniowie klas: I g, II i oraz III b wzięli udział w warsztatach podnoszących wiedzę i świadomość uczniów na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów oraz nauczycieli. Bezpieczne korzystanie z zasobów cyberprzestrzeni i zachowanie zdrowego rozsądku, to w dzisiejszych, tak szybko zmieniających się, czasach prawdziwe wyzwanie i absolutna konieczność.