Stop dla handlu ludźmi

wpis w: Wolontariat | 0

16 października 2018 r. w ramach „Krajowego planu działań przeciwko handlowi ludźmi” uczniowie klasy II a wraz z opiekunem, panią pedagog Moniką Miastkowską wzięli udział w pokazie filmu „Uprowadzona”. Spotkanie miało na celu poprawę świadomości zagrożeń wynikających z handlu ludźmi, a zorganizowane zostało przez Departament Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.