O rodzinie

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie.
Etap szkolny odbędzie się 7 listopada 2018 r. na terenie szkoły. Uczestnicy (zespoły 2-osobowe) rozwiążą wówczas test wielokrotnego wyboru z zakresu znajomości przepisów prawa polskiego (w tym konkordatowego) dotyczących w szczególności małżeństwa i rodziny, przemocy w domu, praw dziecka. Zespół, który otrzyma najlepszy wynik, będzie miał możliwość wzięcia udziału w kolejnych etapach. Czekają wspaniałe nagrody, m.in. wyjazd do Chorwacji i nagrody rzeczowe.

Zgłoszenia do dnia 18 października 2018 r. przyjmuje pani pedagog Monika Miastkowska.