Pilność nagrodzona – podwójnie!

wpis w: Aktualności2 | 0

Niezmiernie miło jest nam przekazać, że podczas Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego Medalem Diligentiae – za pilność, zostały nagrodzone dwie uczennice IV LO! Justyna Dąbrowska z klasy II i otrzymała to prestiżowe odznaczenie wraz ze swoim wychowawcą, nauczycielem wos-u – panem Krzysztofem Maleszewskim.
Wśród wyróżnionych znalazła się również Gabriela Cygańczuk – absolwentka SP 38 z Oddziałami Gimnazjalnymi PG 15 – która od tego roku rozpoczyna naukę w IV LO.

Medal Diligentiae, ustanowiony w XVIII w. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, wręcza Prezydent Miasta Białegostoku najpilniejszym uczniom, wykazującym się najwyższymi wynikami w nauce oraz sukcesami w olimpiadach i konkurach przedmiotowych.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!