Real Maths Talk_Super – matematyka!

20 czerwca 2018 r. klasa 1f wraz z wychowawczynią – panią Marzenną Popławską – podsumowała matematyczny unijny projekt Real Maths Talk. Uczniowie zainspirowani aktywnymi metodami, które poznali na zajęciach matematyki, postanowili zaprosić na zorganizowane przez siebie warsztaty pozostałych uczniów naszej szkoły.

Zajęcia wspaniale upowszechniły rezultaty projektu Real Maths Talk. Uczniowie przekazali nam pełną entuzjazmu relację:

Rozwiązywaliśmy zadania i zagadki matematyczne w zespołach (m.in. domina matematyczne, układanie zapałek, tworzenie figur geometrycznych ze sznurka, z zawiązanymi oczami), odkrywaliśmy twierdzenia matematyczne w praktyce (wzory skróconego mnożenia, wyznaczanie liczby pi, twierdzenie Talesa i Pitagorasa). Uczyliśmy też innych kolegów, głównie z klas I z matematyką podstawową, nowych dla nich pojęć, jak funkcje trygonometryczne. Były też zabawy z układaniem brył platońskich z klocków i obserwacje powstawania różnorakich brył obrotowych. 

Dodatkową inspiracją do całodniowej aktywnej zabawy matematycznej były nie tylko projektowe doświadczenia, ale też wystawa „Wszystko jest liczbą", którą klasa obejrzała na Politechnice Białostockiej.

Działo się… wszak matematyka królową nauk jest, a matematyczne rozmowy rozwijają nasze możliwości 🙂