Stypendia dla maturzystów

wpis w: Aktualności2, Stypendia | 0

Jeśli zdajesz maturę i planujesz rozpocząć studia – zadbaj o stypendium. Dodatkowe fundusze ułatwią Ci spełnienie marzeń o zdobyciu wykształcenia.

Propozycja nr 1:

Stypendia Pomostowe 2018/2019 dla osób pochodzących z obszarów wiejskich

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach i pochodzisz z rodziny byłego pracownika PGR – to stypendium dla Ciebie!
Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów.
Więcej informacji tutaj.

Propozycja nr 2:

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku uprzejmie informuje, iż Miasto Białystok realizuje program „Aktywny Samorząd  – „Moduł II – Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Program skierowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym i umiarkowanym zameldowanych (zamieszkałych) na terenie Miasta Białystok, które kontynuują  naukę na poziomie wyższym  lub w szkołach policealnych. W ramach powyższego działania osoba  niepełnosprawna ma możliwość uzyskania  dofinansowania zarówno do kosztów czesnego jaki i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.
Wszelkie informacje dotyczące w/w programu można uzyskać w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1 pod numerem tel. (85) 869-65-50, (85) 869-65-65 lub na stronie internetowej pod adresem www.bialystok.pl w zakładce osoby niepełnosprawne.
Więcej informacji tutaj.

Propozycja nr 3:

Sam dobierz sobie stypendium dostosowane do własnych potrzeb na stronie: mojestypendium.pl