Fińska edukacja

wpis w: Aktualności2, Power | 0

W dniach 6 – 11 maja 2018 r. nauczyciele z naszej szkoły, pani Joanna Wap i pan Kazimierz Klekotko, uczestniczyli w ostatnim zagranicznym szkoleniu Benchmarking Finnish Schools w ramach programu Kuźnia Mentorów. W Helsinkach poznawali słynny w całym świecie fiński system edukacji.
Nasi nauczyciele uczestniczyli w warsztatach w Centrum Nauki Heureka, obserwowali pracę fińskiego liceum. Są pod nieustającym wrażeniem fińskich rozwiązań.

Uczestnicy tego projektu są pełni zapału, aby przenosić najskuteczniejsze praktyki w nasze realia.

A oto najważniejsze elementy, które warto byłoby zastosować w każdym kraju:

 • nauczyciele cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym
 • są doskonale wykształceni – wyselekcjonowani na podstawie specjalistycznych testów psychologicznych
 • system mentor-uczeń
 • duża autonomia w sposobie kształcenia – uczeń może dokonać wyboru kursów-przedmiotów na kolejne okresy nauczania (cykle 7-tygodniowe), wybiera formy pracy na lekcji (może robić notatki lub może jedynie słuchać wykładu ale po 6-ciu tygodniach trwania danego kursu/przedmiotu jest poddany sprawdzeniu wiedzy bez żadnej taryfy ulgowej)
 • wsparcie talentów uczniowskich
 • bardzo rozbudowana pomoc koleżeńska, wsparcie ze strony sztabu osób, w tym psychologów, terapeutów
 • wykorzystanie tabletów na zajęciach
 • duży nacisk kładziony jest na kreatywność, logiczne i samodzielne myślenie, wyrażanie opinii
 • zajęcia kulinarne, artystyczno – muzyczne w szkołach
 • imponujący poziom języków obcych, m.in. dzięki wsparciu ICT
 • zastosowanie metod CLIL, Flipped Classroom i Project Based Work