Debata oksfordzka – sukces

wpis w: Aktualności2 | 0

Miło nam zakomunikować, że drużyna IV LO zajęła II miejsce w regionalnym etapie Turnieju Debat Oksfordzkich, który 16 kwietnia 2018 r. zorganizował Białostocki Oddział IPN.

Nasze liceum reprezentowali: Aleksandra Stachurska, Kosma Dombrowski z klasy 2e, Kacper Galimski z klasy 2i i Grzegorz Małkowski z klasy 1e.

W Turnieju wzięły udział drużyny z I, IV, V i Katolickiego LO w Białymstoku.

Debatanci dyskutowali wokół następujących tez:

  • „Polscy komuniści byli realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa II RP”
  • „Strajki robotników w PRL były bardziej protestami ekonomicznymi niż politycznymi”
  • „Nie należy usuwać patronów obiektów z przestrzeni publicznej związanych z systemem komunistycznym jeżeli byli wybitnymi przedstawicielami środowisk twórczych”