Sukces w Olimpiadzie Bezpieczeństwa

Bardzo dobre informacje dotarły do nas z centralnego etapu II Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, który odbył się w dniach 23-24 marca 2018 r. w Warszawie. Tytuł laureata zdobyły dwie reprezentantki IV LO: Izabela Śliwińska oraz Natalia Wiśniewska z klasy 3e.

Laureatkom gratulujemy wspaniałego wyniku olimpijskiego oraz zdobycia indeksu na prestiżowe uczelnie w kraju!

W finale Olimpiady, który odbył się w budynku dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, nasze liceum reprezentowali również Konrad Kalinowski z klasy 2i oraz Dawid Michaluk z klasy 2f.

Olimpiada jest wpisana na listę prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej olimpiad interdyscyplinarnych. Jest ona inicjatywą edukacyjną konsorcjum tworzonego przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi z całego kraju. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji Narodowej.

Opiekunem naszych olimpijczyków była pani Barbra Kukiełko oraz pan Grzegorz Radłowski.