Positive psychology

wpis w: Aktualności1, Power | 0

Projekt „Kuźnia Mentorów” trwa. Kolejni nauczyciele naszego liceum wzięli udział w intensywnym szkoleniu. W dniach 17-25 lutego 2018 r. panie: Monika Miastkowska i Ewa Repsz-Korotkich pogłębiały wiedzę z zakresu pozytywnej psychologii.
W Lublanie, stolicy Słowenii, w towarzystwie nauczycieli z Finlandii, Irlandii i Portugalii, doskonaliły następujące kompetencje: wykorzystywanie zasobów pozytywnej psychologii, koncentracja na mocnych stronach ucznia i nauczyciela, model PERMA oraz tworzenie dobrych relacji międzyludzkich (pozytywne interwencje).
Nowe doświadczenia z pewnością wykorzystają, by jeszcze lepiej i skuteczniej pomagać w różnych, czasem niełatwych sytuacjach.