Rada w Książnicy

wpis w: Biblioteka | 0

27 listopada przedstawicielki naszego Liceum – Anna Pogorzelska i Victoria Tekień z klasy 2a wraz z opiekunem – panią Joanną Puławską – uczestniczyły w pierwszym posiedzeniu Rady Młodzieżowej Książnicy Podlaskiej.
Celem spotkań jest promocja czytelnictwa wśród młodzieży i zachęcenie jej do aktywności na polu kultury. Uczestniczą w nich przedstawiciele białostockich szkół. Pierwsze posiedzenie umożliwiło integrację uczniów oraz zaplanowanie działań Rady. Poznaliśmy również zasoby biblioteczne oraz działania promujące czytelnictwo. Ukoronowaniem spotkania było zwiedzanie Książnicy – Czytelni Ogólnej, Informatorium, Wypożyczalni Głównej i Działu Zbiorów Specjalnych.