Spotkanie na szczycie

27 listopada 2017 r. pani dyrektor Bożena Karpowicz spotkała się z nowo wybranym Samorządem UczniowskimJakubem Gaszczykiem z klasy I a (przewodniczący SU), Elizą Gaińską (I h), Agnieszką Żylińską (I i) i Klaudią Kamińską (I d) oraz opiekunkami SU – panią Moniką Miastkowską i panią Małgorzatą Borowską. Pani dyrektor pogratulowała nowo wybranym członkom SU oraz serdecznie podziękowała ustępującemu przewodniczącemu SU Filipowi Kamińskiemu za wzorowe pełnienie tej zaszczytnej funkcji w latach 2016-2017.

Nowemu Samorządowi raz jeszcze gratulujemy zwycięstwa w wyborach oraz życzymy powodzenia i satysfakcji z podejmowanych działań.