Literaci – do piór!

wpis w: Aktualności1, Konkursy | 0

Rozpoczęliśmy XXIII edycję szkolnego Konkursu Młodych Twórców. Wszystkich uzdolnionych uczniów zachęcamy do zgłaszania swoich utworów. Ostateczny termin przekazania tekstów – 15 grudnia 2017r.

POEZJA:

  1. Należy przygotować 4 wiersze (napisane na komputerze), podpisać je godłem (pseudonimem, hasłem).
  1. W oddzielnej kopercie podpisanej tym samym pseudonimem umieścić dane: imię i nazwisko, klasę.

PROZA:

  1. Należy przygotować tekst, który nie powinien przekraczać 8 stron druku i podpisać godłem (pseudonimem, hasłem).
  1. W oddzielnej kopercie podpisanej tym samym pseudonimem umieścić dane: imię i nazwisko, klasę.

Teksty należy przekazać organizatorom: pani Katarzynie Nurkowskiej – poezja, pani Iwonie Bankiewicz – Zabielskiej – proza. Prace konkursowe można również przekazać swojemu nauczycielowi języka polskiego.

Gwarantujemy anonimowość autorów przy ocenie przez kilku jurorów.
Uczestnicy  otrzymają  dyplomy  i  tomik  z tekstami konkursowymi, a zwycięzcom  zapewniamy nagrody  rzeczowe.

Zachęcamy wszystkich młodych twórców do udziałuPrzypominamy, że teksty muszą być oryginalne (własne).