Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że 5 uczniów naszego liceum zakwalifikowało się do etapu okręgowego II Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Przygotowane przez uczniów prace uzyskały wysokie noty Komitetu Okręgowego.

Awans na szczebel okręgowy uzyskali:
Gabriela Lubecka   – kl. 1i
Konrad Kalinowski  – kl. 2i
Dawid Michaluk      – kl. 2f
Izabela Śliwińska    – kl. 3e
Natalia Wiśniewska – kl. 3e

Drugi etap olimpiady odbędzie się 8 grudnia 2017 r. w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.

Olimpiada jest wpisana na listę prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej olimpiad interdyscyplinarnych. Jest ona inicjatywą edukacyjną konsorcjum tworzonego przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi z całego kraju. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Obrony Narodowej.

Opiekunami olimpijczyków są: pani Barbara Kukiełko oraz pan Grzegorz Radłowski.

                                                                                                   Gratulujemy i życzymy sukcesu na II etapie.