Medale „Diligentiae”

wpis w: Aktualności2 | 0

Podczas uroczystej Inauguracji Roku Szkolnego 2017/2018 – 5 września 2017 r. – tegoroczny absolwent naszego liceum Paweł Horba, został wyróżniony przez Prezydenta Miasta Białegostoku Medalem „Diligentiae – za pilność”.

Tym prestiżowym wyróżnieniem uhonorowano również pana Marka Kawczyńskiego – opiekuna naukowego Pawła.

Medalem „Diligentiae”, ustanowionym w XVIII w. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, dekoruje się najpilniejszych uczniów, wykazujących się najwyższymi wynikami w nauce oraz sukcesami w olimpiadach i konkurach przedmiotowych.

Jesteśmy dumni z naszego wybitnego ucznia oraz jego mistrza.