STYPENDIA SZKOLNE

wpis w: Stypendia | 0

Uczniowie mieszkający na terenie Białegostoku mają szansę na otrzymanie stypendium szkolnego na rok 2017/2018. Należy zapoznać się z kryteriami ich przyznawania.

Kryterium dochodowe to kwota nie wyższa niż 514 zł netto na osobę w rodzinie ucznia.

Szczegóły oraz wniosek do pobrania znajdziecie TUTAJ.

Informacji i pomocy przy kompletowaniu dokumentów udzieli pani pedagog Monika Miastkowska.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do pedagoga do 12 września 2017 r.